Czym jest introwertyzm?

Oś introwertyzm-ekstrawertyzm to jeden z podstawowych parametrów charakteru według współczesnej typologii psychologicznej. Popularnie pod pojęciem introwertyka rozumie się osobę, która lubi spędzać czas samemu, nie przepada za imprezami, stroni od towarzystwa dużej grupy ludzi, jest raczej spokojna i zamknięta w sobie. Powyższe opinie są często bardzo trafne, choć nie opisują w pełni zjawiska introwertyzmu. Otóż na poziomie neurologicznym, introwertyzm polega nie tyle na zamknięciu w sobie, co na wysokiej aktywności mózgu przez cały czas.

To oznacza, że umysł introwertyka pracuje na wysokich obrotach, nawet bez bodźców zewnętrznych. Z tego powodu introwertyk może szybciej poczuć się zmęczony towarzystwem innych ludzi – gdy bodźców jest zbyt wiele. Co ciekawe, najnowsze badania nad introwertyzmem wskazują, że to właśnie tacy ludzie są skuteczniejszymi liderami. Choć wydaje się, że ekstrawertycy są urodzonymi przywódcami, to jednak właśnie introwertycy lepiej radzą sobie z podejmowaniem trafnych, dobrze przemyślanych decyzji, nawet w trudnych sytuacjach.