Kiedy przedawnia się windykacja?

Osoba prywatna, mikroprzedsiębiorstwo czy duża firma – każdy z nas może kiedyś potrzebować usług windykatora, który zajmie się doprowadzaniem dłużnika do wykonania zobowiązania zaciągniętego wobec wierzyciela. Inaczej mówiąc, windykacja to dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Warto wiedzieć, że windykacja ma charakter zgodny z obowiązującym prawem, a więc jest działaniem legalnym. Ale co w sytuacji, gdy dług się „przedawnił? I co to w ogóle oznacza? Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z tego, czym tak w zasadzie jest przedawnienie długu. Jak się okazuje, każdy dług ma coś w rodzaju swojego terminu ważności. Bardzo możliwe jest więc, że dojdzie do przedawnienia długu.

Trzeba jednak przy tym zdać sobie sprawę, że przedawnienie długu wcale nie oznacza, że nie możemy już dochodzić danego długu w sposób prawny. Jest to jak najbardziej możliwy, ale haczyk polega na tym, że musimy być przygotowani na to, iż dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. W takiej sytuacji skierowanie sprawy do sądu może okazać się bardzo ryzykowne, gdyż podniesienie takiego zarzutu przez dłużnika powoduje oddalenie powództwa. W związku z tym, przedawnienie długu powoduje, że znacznie trudniej będzie nam dochodzić wierzytelności. Mówiąc wprost, szansę na odzyskanie długu znacząco się kurczą, a nasze możliwości stają się mocno ograniczone. Instytucja przedawnienia długu na tym jednak polega – jeżeli w miarę upływu czasu nie podejmiemy określonych działań to egzekucja wierzytelności staje się znacznie trudniejsza.

Sam dług oczywiście nie znika, natomiast jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie otrzymujemy jakichś należności w terminie to nie warto czekać, lecz trzeba zacząć działać od razu. W zakresie porad w kwestiach spornych może pomóc radca prawny Olecko.

Co zrobić, gdy dojdzie do przedawnienia długu?

Sam czas przedawnienia jest różny w przypadku różnych tytułów prawnych i umów. I tak, w przypadku umowy pożyczki wynosi on trzy lata, podczas gdy w umowie sprzedaży będą to dwa lata. Najdłużej – bo aż dziesięć lat – wynosi czas przedawnienia w przypadku roszczeń, które stwierdzone zostały prawomocnym wyrokiem. Tak czy siak, nie jest dobrym pomysłem czekanie – zdecydowanie lepiej jest działać od razu. Jeżeli jednak okaże się, że niedługo może dojść do przedawnienia długu to możemy podjąć pewne kroki.

Jedną z opcji jest przerwanie biegu terminu przedawnienia. Wierzyciel może w tym celu spróbować takich sposobów jak wszczęcie mediacji (najczęściej z pomocą firmy windykacyjnej, co bywa rozwiązaniem bardzo skutecznym) lub też nakłonić dłużnika, aby uznał on roszczenia. Bieg przedawnienia zostanie również przerwany poprzez każdą czynność, jaką dokonamy przed sądem, dlatego też najczęściej wierzyciele decydują się na złożenie pozwu. Jak więc widzimy, o instytucji przedawnienia długu powinien wiedzieć nie tylko dłużnik, który może w ten sposób łatwo wykręcić się od spłacania długu, lecz przede wszystkim wierzyciel. W przeciwnym razie może okazać się, że nie będziemy w stanie odzyskać należności, a wszystko to przez naszą opieszałość i po części także nieznajomość prawa. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto jest zajmować się egzekucją długu tak szybko, jak tylko jest to możliwe.