Obowiązki konsula w przypadku zgonu obywatela

ospawietrzna.org

W przypadku śmierci polskiego obywatela na terenie państwa przyjmującego konsul ma określone zadania i obowiązki.

Jeżeli dojdzie do zgonu obywatela polskiego na terytorium państwa przyjmującego, Konsulat Generalny RP przede wszystkim pośredniczy w przekazaniu tej informacji rodzinie zmarłego, przebywającej w Polsce.

Na prośbę najbliższych osób zmarłego konsul udziela pomocy w zakresie przewozu ciała zmarłego lub jego prochów do Polski.

Konsul może też nawiązać kontakt z władzą miejscową państwa przyjmującego w celu pochowania zmarłego na terytorium państwa przyjmującego, jeśli takie było życzenie zmarłego lub jego najbliższych.

Jeżeli okoliczności śmierci obywatela są niejasne, to zadanie konsula polega na możliwie najszybszym ich sprawdzeniu oraz zweryfikowaniu.

W tym celu konsul powinien powołać do działania odpowiednie organy i zwrócić się o pomoc do lokalnych władz.

Powinien także na bieżąco informować rodzinę zmarłego o aktualnej sytuacji.

Next Post

Rola konsula w kwestiach nadania, zrzeczenia się oraz poświadczenia obywatelstwa

pt Cze 1 , 2018
Konsul jest osobą do której powinni zwracać się obywatele na terenie państwa przyjmującego w kwestiach związanych z obywatelstwem. Konsul pośredniczy bowiem w przypadkach nadania obywatelskiego,