Odkryj Kraków – miasto poetów

Kraków niemal od zawsze kojarzył się z kulturą, a zwłaszcza literaturą. Warto spróbować odkryć w mieście ślady po wybitnych twórcach. Kraków uchodzi za kulturalną stolicę Polski.

To właśnie ze stolicy Małopolski wychodziły trendy, które zmieniały całą polską kulturę narodową, zwłaszcza literaturę. Wystarczy wspomnieć, że na Akademii Krakowskiej studiowali Mikołaj Rej i Jan Kochanowski – ojcowie całej polskiej literatury. Z Krakowem też silnie związani byli m.

in. Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Lem, Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska. Także dziś wielu współczesnych poetów mieszkało lub nadal mieszka w Krakowie, m.

in. Marcin Świetlicki, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Adam Wiedemann, Bronisław Maj i wielu innych. Warto wybrać się do Krakowa w celu zabawy w odkrywanie śladów wybitnych krakowskich poetów.

Zajrzeć do miejsc znanych z ich wierszy, związanych z miejscem ich urodzenia, nauki, pracy lub odszukać ich ulubione stoliki w kawiarniach, w jakich bywali lub bywają nadal. Kto wie, może nawet uda się któregoś z nich spotkać osobiście?.