Działalność twórcza może mieć bardzo różne oblicza. Nie jest to z pewnością tylko pisanie książek, malowanie obrazów czy też komponowanie muzyki. Sztuka jest pojęciem bardzo szerokim i wiele wskazuje na to, że

Konsul jest oficjalnym przedstawicielem swojego państwa za granicą. Funkcja reprezentacyjna, jaką on pełni jest jedną z ważniejszych, wcale jednak nie taką łatwą i przyjemną jak

Konsul polski będący poza granicami swojego kraju jest swego rodzaju opiekunem wszystkich procedur, które dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni polskich obywateli na terenie państwa promującego oraz