Konsul jest oficjalnym przedstawicielem swojego państwa za granicą. Funkcja reprezentacyjna, jaką on pełni jest jedną z ważniejszych, wcale jednak nie taką łatwą i przyjemną jak

Konsul polski będący poza granicami swojego kraju jest swego rodzaju opiekunem wszystkich procedur, które dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni polskich obywateli na terenie państwa promującego oraz