Rola konsula w kwestiach nadania, zrzeczenia się oraz poświadczenia obywatelstwa

Konsul jest osobą do której powinni zwracać się obywatele na terenie państwa przyjmującego w kwestiach związanych z obywatelstwem.

Konsul pośredniczy bowiem w przypadkach nadania obywatelskiego, poświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub też zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Bez względu na to, czy obywatel chce wystąpić do konsula w kwestii przyjęcia obywatelstwa, jego zrzeczenia się lub otrzymania poświadczenia o jego posiadaniu, powinien on najpierw wystosować do konsula właściwe pismo.

W piśmie tym obywatel powinien dokładnie opisać swoją sytuację, przedstawić wnioski i sprecyzować swój wniosek do konsula.

Pismo takie zostanie rozpatrzone przez konsulat i podjęta zostanie decyzja.

Należy pamiętać jednak o tym, że w kwestiach związanych z obywatelstwem konsul jest jedynie osobą pośredniczącą.

Bezpośrednio za przyznanie czy odebranie obywatelstwa odpowiada w Rzeczpospolitej Polskiej Prezydent RP.

Next Post

Reprezentacyjna rola konsula

nie Cze 3 , 2018
Konsul jest oficjalnym przedstawicielem swojego państwa za granicą. Funkcja reprezentacyjna, jaką on pełni jest jedną z ważniejszych, wcale jednak nie taką łatwą i przyjemną jak