Śladami Jana Pawła II w Krakowie

Pontyfikat Jana Pawła II sprawił, że Kraków stał się także celem pielgrzymek. Kraków to miasto, w którym żyło i tworzyło wielu wybitnych Polaków, przede wszystkim ludzi zasłużonych dla naszej kultury – Jan Matejko, Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz. Z Krakowem silnie związany był też Karol Wojtyła – późniejszy papież św.

Jan Paweł II. Zanim został wybrany ojcem świętym, tutaj mieszkał, studiował, został księdzem, a później także biskupem. Nic zatem dziwnego, że Kraków co roku odwiedza coraz więcej pielgrzymów, których interesuje przede wszystkim odnajdywanie śladów obecności Papieża Polaka.

Widząc takie zainteresowanie Krakowem jako miastem św. Jana Pawła II, stworzono nawet trasę turystyczną przebiegającą przez najsłynniejsze punkty związane z papieżem. Obejmuje m.

in. przez Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie znajduje się m.in.

bazylika konsekrowana w 2002 roku przez papieża, dom przy ul. Tynieckiej 10, w którym podczas wojny Wojtyła mieszkał ze swoim ojcem, a także krakowskie Błonia, gdzie odprawiano msze podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Miejscem najbardziej kojarzonym z postacią Ojca Świętego jest jednak okno w Pałacu Biskupim przy ul.

Franciszkańskiej 3, z którego papież przemawiał do tłumu wiernych. Pielgrzymi chcący odkrywać w Krakowie ślady Jana Pawła II mogą być spokojni, że będą na nie natrafiać na każdym kroku.