Konsul polski będący poza granicami swojego kraju jest swego rodzaju opiekunem wszystkich procedur, które dotyczą w sposób pośredni lub bezpośredni polskich obywateli na terenie państwa promującego oraz