Brak akceptacji rówieśników

zestawy akcesoriów erotycznych

Dla młodych osób przyjaźnie i akceptacja w grupie rówieśniczej to podstawa dobrego samopoczucia oraz wysokiej samooceny. Odrzucenie przez kolegów z klasy powoduje wiele problemów, które odbijają się negatywnie nie tylko na psychice młodego człowieka, ale także na jego wynikach w nauce – szkoła staje się bowiem dla niego przykrym obowiązkiem. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim nie powinniśmy pozostawiać młodej osoby samej z tym problemem, ani co gorsza – bagatelizować go. Jeśli rodzice nie wiedzą o kłopotach dziecka w szkole, zareagować powinni nauczyciele, głównie wychowawca klasy.

Dobrym pomysłem jest porozmawianie z resztą uczniów, a także z osobą odrzuconą. Zdarza się bowiem, że wina za zaistniałą sytuację leży po jej stronie – nieakceptowany uczeń może być, np. agresywny w stosunku do kolegów lub wywoływać między nimi konflikty. Jeśli jednak odrzucenie wynika z odmiennego wyglądu bądź religii, pedagog online powinien przeprowadzić rozmowę z resztą swoich podopiecznych.

Niezbędna w przypadku takie problemu jest także stała współpraca z rodzicami.