Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś nie spłaca swoich zobowiązań. Stopniowo jego dług narasta, do tego dochodzą jeszcze odsetki, które naliczane są od niezapłaconej kwoty i które rosną