Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś nie spłaca swoich zobowiązań. Stopniowo jego dług narasta, do tego dochodzą jeszcze odsetki, które naliczane są od niezapłaconej kwoty i które rosną

Osoba prywatna, mikroprzedsiębiorstwo czy duża firma – każdy z nas może kiedyś potrzebować usług windykatora, który zajmie się doprowadzaniem dłużnika do wykonania zobowiązania zaciągniętego