Meandry rozwoju osobistego, czyli kto potrzebuje coacha?

Na całym świecie coaching jest wykorzystywany jako narzędzie budowania lepszych zespołów w pracy, ale tak naprawdę każdy może we własnym zakresie korzystać z możliwości, które otwierają trenerzy osobiści. Ich zadaniem jest przekazywanie pewnych umiejętności, czasami także wiedzy, ale przede wszystkim liczy się skuteczne motywowanie do działań w różnych obszarach. Treningi, a w zasadzie specjalne szkolenia, są w tym przypadku ukierunkowane głównie na aspekt mentalny – ludzie mają bowiem swoje ograniczenia, które muszą najpierw pokonać, aby pewne sprawy ruszyły z miejsca. Właśnie w tym momencie objawia się psychologiczny kontekst coachingu, który zakłada, że do pewnego stopnia osoba odpowiedzialna za realizowanie i tworzenie szkolenia jest terapeutą swojego podopiecznego. Nie chodzi jedynie o to, aby ów podopieczny zyskał konkretną wiedzę – on ma przede wszystkim nabrać pełnej gotowości do określonych działań i zachowań. W gruncie rzeczy współczesny coaching jest sfokusowany na rozmaitych tematach i bynajmniej nie jest tak, że są one związane tylko z karierą zawodową i rozwijaniem swoich kompetencji miękkich na odcinku pracy.

Za pomocą technik coachingowych ludzie uczą się pokonywać bariery wrodzonej nieśmiałości, a raczej ukształtowanej na gruncie doświadczeń lub ich braku. Chodzi chociażby o umiejętność nawiązywania relacji z płcią przeciwną, co bywa balastem dla niektórych mężczyzn. Istnieją jednakże specjalnie opracowane zajęcia, w trakcie których można pozbyć się tych limitów, a przynajmniej osłabić je do takiej postaci, która pozwoli na normalne funkcjonowanie w relacjach z kobietami. Grunt, aby na gruncie takich szkoleń unikać hochsztaplerów, którzy niestety potrafią żerować na naiwności i życiowej desperacji panów. Psychologiczny kontekst coachingu może mieć kluczowe znaczenie Można więc powiedzieć, że coaching jest potrzebny tym osobom, które borykają się z szeroko pojętymi ograniczeniami i nie są w stanie we własnym zakresie ich pokonać. Bywa, że części z tych ludzi pomoże również psycholog, aczkolwiek dobry trener posiada wiedzę psychologiczną, a wielu doskonałych specjalistów skończyło studia na kierunku psychologia.

Dzięki temu posiedli oni pewne kompetencje, z którymi zdecydowanie łatwiej będzie dotrzeć do zainteresowanych i wskazać im właściwą drogę działania. To samo tyczy się zresztą pracowników w firmach, którzy mogliby być znacznie lepszymi menadżerami czy handlowcami, ale nie mogą w pełni wykorzystać swoich możliwości. Trener pomoże im zmienić ten stan rzeczy. Są jednakże osoby, w przypadku których coaching może nie wykazać oczekiwanej skuteczności. Może to wynikać ze specyficznych cech charakteru, w skład których wchodzi swoiste zamknięcie na intensywne zewnętrzne bodźce, a nie da się ukryć, że z psychologicznego punktu widzenia sesje coachingowe są dość daleko idącą ingerencją w umysł uczestnika szkolenia. Wymagana jest z jego strony pewna doza otwartości, na którą nie wszystkich stać i należy to uszanować.

Innym czynnikiem, który może stanowić przeszkodę, jest negatywne nastawienie do coachingu jako takiego i niewiara w jakąkolwiek skuteczność tych metod. Również z takim zjawiskiem profesjonalni trenerzy stykają się dość często.