Obowiązujący obecnie w naszym kraju model emerytalny opiera się o zasadę solidarności pokoleń. Zresztą nie jest on normą tylko u nas – aktualnie działa w większości państw świata zachodniego i generalnie zdaje egzamin,

Polska to kraj, w którym ponad 90% społeczeństwa deklaruje wyznanie katolickie. Bez wątpienia religia ta silnie związana jest z naszą tożsamością narodową, co możemy zobaczyć śledząc historię