Czy system ma alternatywę?

Na temat emerytur, sposobu ich przyznawania oraz wyliczania powiedziano i napisano już bardzo wiele. Nie łudźmy się – jeszcze wiele krytycznych opinii w tej materii przeczytamy.

Pojawia się przy tym pytanie, póki co czysto teoretyczne, czy istnieje jakaś realna alternatywa dla obecnego systemu? Politycy boją się zmian jak ognia pomimo tego, że wady obecnego rozwiązania są widoczne na każdym niemal kroku. Tymczasem w Polsce już w pierwszej połowie lat 90.

cit estoński Wysokiej jakości stuły haftowane symbolami eucharystycznymi

pojawił się projekt urządzenia systemu państwowych emerytur na zupełnie inny sposób. Wypłaty świadczeń miały być zabezpieczone specjalnym funduszem, który gromadziłby wpływy z prywatyzacji państwowego majątku.

Drugim filarem systemu miał być podatek celowy na emerytury, który zastąpiłby znane nam doskonale składki. Niestety rozwiązanie to straciło na aktualności, albowiem prywatyzacja toczyła się i toczy swoim torem, a dochody z niej zostały skonsumowane przez bieżące wydatki budżetowe.

Są jednak koncepcje wprowadzenia wspomnianego podatku celowego i zastąpienia ubezpieczenia państwowego nieprzymusowym ubezpieczeniem komercyjnym.