Składki – na co idą?

Każdy pracujący Polak zatrudniony na umowie o pracę oraz na niektórych wariantach umowy zlecenia co miesiąc oddaje na rzecz państwa pewną część swoich zarobków. Kwota ta jest stała i w systemie określana mianem składki na ubezpieczenie społeczne. Teoretycznie w ten właśnie sposób odkładamy pieniądze na wypłatę przyszłych emerytur, jednakże praktyka wygląda nieco inaczej.

W największej mierze pobierane na bieżąco składki są przeznaczane na wypłatę emerytur i rent dla tych, którzy już teraz są ich beneficjentami. Takie rozwiązanie jest często podważane przez liberałów, którzy uważają taki schemat redystrybucji za niesprawiedliwy, a wręcz złodziejski. Fakty są jednak takie, że tak urządzono systemy emerytalne w całej Europie, a także poza nią.

Siłą rzeczy więc musimy dostosować się do realiów, bo innego wyjścia nie mamy. Należy również pamiętać, iż część składek jest przeznaczana na zgoła odmienne cele, to jest na utrzymanie potężnej armii urzędników zatrudnianych przez ZUS. Ponadto inwestuje on niemałe środki we własną infrastrukturę, co jest bardzo negatywnie postrzegane.