Młodzież i religia

www.gok-psary.pl

Polska to kraj, w którym ponad 90% społeczeństwa deklaruje wyznanie katolickie. Bez wątpienia religia ta silnie związana jest z naszą tożsamością narodową, co możemy zobaczyć śledząc historię naszego państwa. Czy jednak dla młodego pokolenia duchowość i wiara są tak samo istotne, jak dla ich rodziców? Okazuje się, że tu kwestia ta ma się nieco gorzej.

W porównaniu z młodzieżą lat 80., gdzie regularne praktyki religijne deklarowało 50% respondentów, a 2005 roku było to jedynie 36%. O 9% – z 10% do 19% – wzrosła natomiast liczba nastolatków uczęszczających na msze święte nieregularnie.

Aż 6-procentowemu wzrostowi uległa również ilość osób niepraktykujących. Znaczne zmiany w polskim społeczeństwie można zaobserwować nie tylko w stosunku młodzieży do uczestnictwa w mszy świętej, ale także w podejściu do nauk Kościoła. O ile w 1988 roku tylko 34% nastolatków uważało seks przedmałżeński za dopuszczalny, dziś twierdzi tak 62%.

Wśród młodzieży wzrasta także akceptacja dla rozwodów oraz wspólnego życia bez zawierania małżeństwa.