Brak odpowiednich szkoleń i przygotowania pracodawców

https://getbuybox.com/blog/wydawcy/produktywnosc-blogera-lista-narzedzi/

To, że osoby starsze powinni pozostać na rynku pracy jest juz jasne, poza tym uczestnictwo w przygotowanych dla nich programach to kolejna kwestia, o ile oczywiście zostaną one skierowane do ich potrzeb. Zwróćmy uwagę, jak dużo wiedzy musi przyswoić sobie młody pracownik, a co dopiero osoba w starszym wieku.

Wkraczając na nowe tereny jest z góry skazana na niepowodzenie, bowiem dajmy na to kurs komputerowy, znacząco odbiega od wymaganych współcześnie kwalifikacji. Wobec czego nie tylko należy wspomóc osoby starsze w tych działaniach, ale również prowadzący, czy też przygotowujący tematykę programów, muszą uwzględniać aktualne wymagania pracodawców.

Z drugiej zaś strony również pracodawcy powinni zaangażować się w te działania dla dobra ogółu. Warto zwrócić uwagę, że sama kwestia pracodawcy ma tutaj duże znaczenie, bowiem ciągle brakuje rzetelnej wiedzy i przygotowania, właśnie właścicieli firm oraz osób pracujących w kadrach, w tym jakże ważnym temacie.