Kiedy windykacja jest nieskuteczna?

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy dochodzić swoich należności. Windykacja to proces, z którym możemy spotkać się więc stosunkowo często – dotyczy on nie tylko przeciętnych obywateli, ale również mniejszych czy większych przedsiębiorstw. Warto więc wiedzieć, czym tak w zasadzie jest windykacja i czy taki proces zawsze jest skuteczny. Odpowiadając na pierwsze pytanie, windykacja to nic innego jak pewien zbiór czynności o charakterze prawnym, procesowym oraz faktycznym. Celem przeprowadzenia tych czynności jest doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jaki ten ma wobec wierzyciela. Prócz samej definicji, trzeba także wiedzieć, że z reguły wyróżnia się dwa rodzaje windykacji: miękką oraz twardą. Każdy wierzyciel chciałby mieć do czynienia z windykacją miękką, która inaczej określana jest jako polubowna – w tym przypadku dochodzi do porozumienia polubownego między stronami, a wierzycielowi pozostaje tylko monitorowanie spłat dłużnika i w razie konieczności monitowanie dłużnika. Z kolei windykacja sądowa jest nieco bardziej skomplikowana i ma zastosowanie wtedy, gdy dłużnik nadal nie wykonuje swojego zobowiązania. Wtedy proces windykacji sprowadza się głównie do uzyskania wyroku sądowego lub też nakazu zapłaty, a w niektórych przypadkach może skończyć się nawet egzekucją komorniczą.

Która z tych windykacji jest bardziej skuteczna? To wszystko zależy od wielu różnych czynników, w tym przede wszystkim od samego dłużnika i jego podejścia do sprawy, jak również od jego stanu finansowego. W wielu przypadkach tego typu sprawy kończą się windykacją miękką, a niekiedy potrzebna jest nieco cięższa artyleria i wszczęcie postępowania sądowego. Są jednak takie sytuacje, w których proces windykacji jest nieskuteczna.

Nieskuteczna windykacja – co zrobić?

Może się bowiem okazać, że wierzyciel otrzyma zawiadomienie o umorzeniu postępowania, o jest efektem bezskutecznej egzekucji. Wiele osób nie do końca wie, co zrobić w takiej sytuacji, myśląc wprost, że to już koniec szans i nadziei na odzyskanie swoich pieniędzy. Pojawia się również pytanie, dlaczego postępowanie zostało umorzone – z reguły powód jest banalnie prosty, a mianowicie dłużnik nie posiada po prostu majątku, z którego komornik mógłby prowadzić egzekucję. Czasem dochodzi też do sytuacji, że dłużnik w skuteczny sposób swój majątek ukrywa. Co powinien zrobić więc wierzyciel, gdy postępowanie rzeczywiście zostanie umorzone? Przede wszystkim może on raz jeszcze złożyć wniosek o egzekucję – takie prawo przysługuje wierzycielowi w każdym czasie, nawet po kilku latach. Dodatkowo, wierzyciel cały czas ma również swobodę wyboru komornika, w związku z czym możliwa jest zmiana komornika, która ma przeprowadzić egzekucję.

Wierzyciel może skorzystać także z innych możliwości takich jak na przykład egzekucja z majątku wspólnego, sprzedaż wierzytelności lub złożenie wniosku o wyjawienie majątku, która jest bardzo skuteczna, tym bardziej, że cała procedura nie tylko przeprowadzana jest przed sądem i pod groźną odpowiedzialności karnej, lecz również umożliwia wpisanie potem dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.