Tłumaczenie dokumentów urzędowych

nawigacja.city-traffic.com.pl

Sporządzanie i poświadczanie tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego jest jednym z obowiązków konsula. Sporządza on i poświadcza tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego i z tego języka na język polski, jak również poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów sporządzonych w języku urzędowym państwa przyjmującego. Konsul ma także prawo wykonywać te czynności jeżeli dokumenty są sporządzone w innych językach niż język urzędowy państwa przyjmującego.

Zadania wykonane przez konsula z tego zakresu mają taką samą moc jak czynności wykonane przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek tłumaczenia dokumentów urzędowych wiąże się z koniecznością władania przez konsula w sposób biegły językiem urzędowym państwa, w którym pracuje. Ponadto konsul powinien nienagannie posługiwać się swoim ojczystym językiem i znać słownictwo prawnicze oraz urzędowe, które jest niezbędne dla poprawnego konstruowania dokumentów o charakterze urzędowym.