Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań

zdrowie.cywilizacja.com.pl

Czy może być coś bardziej przerażającego niż wyłączenie prądu, zabranie smartfonów, laptopów, czy tabletów, bez którego dzisiaj nic nie można zrobić? Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od wszelkich nowych rozwiązań technicznych i nie wyobrażamy sobie życia bez tych wszystkich elektronicznych zabawek. Jednak w kontekście wyliczania skutków starzejącego się społeczeństwa należy spojrzeć na to wszystko z innej strony.

Jak czuje się współczesne starsze pokolenie, zdezorientowane, zagubione, a niekiedy i przerażone. Trudno im się odnaleźć w tej całej cyfryzacji, innowacji technologicznych, ledwo co nauczyli się obsługi komórki, to pojawią się jakieś dotykowe rozwiązania.

Dlatego też, konieczne jest skierowanie oferty dla osób w podeszłym wieku, aby nauczyć ich poruczania się w tym technicznym świecie, ale także należy mieć na uwadze ich nieudolność, zatem przygotowanie oferty mniej skomplikowanych urządzeń, też powinno być uwzględnione.